W dniu 16 czerca o godzinie 10.00 w naszej szkole odbędzie się spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie. Tematem spotkania będzie prawidłowe wspieranie dzieci w powrocie do szkoły po czasie nauki zdalnej. Serdecznie zapraszamy.

 

Dla osób niemogących skorzystać z zaproszenia w tym terminie proponujemy skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w szczególności z następujących tytułów:

Wpływ nauki zdalnej na uczniów

Jak pomóc dziecku z lękiem w czasach koronawirusa?

Zaburzenia depresyjne wśród dzieci i młodzieży

Jak reagować wobec uczniów w kryzysie suicydalnym?