W roku szkolnym 2021/2022 zaczniemy korzystać z dziennika elektronicznego, co umożliwi rodzicom naszych uczniów obserwowanie na bieżąco postępów w nauce. Dziennik, z którym będziemy pracować udostępniany jest przez firmę Vulcan.

W celu założenia konta rodzica należy posiadać adres email oraz przekazać go wychowawcy klasy. Wychowawcy skontaktują się w tej sprawie na początku roku szkolnego, a sposób korzystania z dziennika zostanie omówiony na zebraniu rodziców z wychowawcą (pierwsze spotkanie zostało zaplanowane na 14 września). Warto również zapoznać się z instrukcjami zawartymi tutaj.