Decyzją Ministra Edukacji i Nauki szkoły mogły ubiegać się o środki finansowe na organizację zajęć wspomagających uczniów klas IV - VIII w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby pomóc uczniom nadrobić zaległości po okresie nauki zdalnej. Nasza szkoła również skorzystała z tej możliwości.

Pomiędzy wrześniem a grudniem 2021 roku odbędzie się 50 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów, których rodzice będą chcieli skorzystać ze wsparcia. Przedmioty, z których zajęcia odbędą się w naszej szkole to język polski, matematyka, język angielski i wychowanie fizyczne. W celu zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe należy złożyć deklarację uczestnictwa.