Jesteśmy przygotowani do przyjęcia Państwa dzieci do grona uczniów naszej szkoły. Oferujemy:


dobrze wyposażone sale lekcyjne z podziałem na część edukacyjną i rekreacyjną,
tablice interaktywne, dostęp do bezprzewodowego internetu,
plac zabaw, salę gimnastyczną, boisko, bibliotekę szkolną, pracownię komputerową,
monitoring,
zajęcia rewalidacyjne, kompensacyjne, wyrównawcze, koła zainteresowań,
wsparcie logopedy i pedagoga szkolnego,
opiekę świetlicową przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych,
opiekę pielęgniarki,
zorganizowany dowóz dzieci do szkoły,
drugie śniadanie,
przyjazną atmosferę.